Новини

Бюлетин №2

Климатичните промени са факт и всички ние трябва да предприемем спешни действия, за да ограничим въздействието им и да подкрепим прехода към устойчивост!

Точно заради това през последните месеци бяхме много заети с някои важни дейности в рамките на проекта ECO-CENT, който помага да се преодолеят пропуските в сътрудничеството между организациите за ПОО и бизнеса, като по този начин увеличава приноса и на двете страни за зеления преход в Европа.

Изтегляне на бюлетин