Иновационни Екосистеми за Предприемачи в Кръговата Икономика

Подкрепа на потенциала за трансформация на бизнес практиките в модели за кръгова икономика с цел постигане на екологична и икономическа устойчивост. 

eLearning

Електронно обучение

ECO-CENT Масов отворен онлайн курс (MOOC), в който са достъпни всички създадени ресурси и където ПОО специалистите и предприемачите могат да обменят опит и да обсъждат бъдещи планове с колегите си в страната и чужбина.