Електронно обучение

Учебна програма за моделиране на бизнеса към кръговата икономика

Масовият отворен онлайн курс (MOOC) на проекта ще осигури достъп до учебните ресурси за моделиране на бизнеса към кръговата икономика и програмата за повишаване на квалификацията и ще подкрепи общността на практиките, която е с основна роля за успеха на иновационната екосистема и т.нар. иновационни скънк уъркс лаборатории. 

Общностите на практиките представляват организирани групи от хора, които участват в процес на колективно обучение в обща област и получават взаимна полза от обмена опит.