Новини

Бюлетин #3

Фирмите и професионалните обучители и преподаватели имат основна роля за прехода към устойчива, нисковъглеродна, ресурсно ефективна и кръгова икономика в Европа.

Точно затова през последните месеци вложихме всичките си усилия да постигнем някои от ключовите резултати в рамките на проекта ECO-CENT, който помага да се преодолеят предизвикателствата пред сътрудничеството между организациите за ПОО и компаниите и насърчава приноса на двете групи за европейския зелен преход.

Изтегляне на бюлетин