Νέα

Ενημερωτικό δελτίο #2

Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και όλοι μας πρέπει να αναλάβουμε επειγόντως δράση για να την μετριάσουμε και να υποστηρίξουμε τη μετάβαση στη βιωσιμότητα!

Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο τους τελευταίους μήνες ήμασταν πολύ απασχολημένοι με ορισμένες σημαντικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του έργου ECO-CENT, το οποίο συμβάλλει στη γεφύρωση των κενών μεταξύ των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των επιχειρήσεων και διευκολύνει τη συμβολή και των δύο μερών στην πράσινη μετάβαση της Ευρώπης.

Λήψη ενημερωτικού δελτίου