Ηλεκτρονική μάθηση

Πρόγραμμα σπουδών επιχειρηματικής μοντελοποίησης κυκλικής οικονομίας

Το MOOC θα παρέχει πρόσβαση στους πόρους επιχειρηματικής μοντελοποίησης της κυκλικής οικονομίας, στο πρόγραμμα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης και θα υποστηρίξει την κοινότητα πρακτικής που είναι απαραίτητη για την επίτευξη του οικοσυστήματος καινοτομίας και των εργαστηρίων καινοτομίας skunk-works.

Οι Κοινότητες Πρακτικής (ΚΠ) ορίζονται ως μια οργανωμένη ομάδα ανθρώπων που συμμετέχουν σε μια διαδικασία συλλογικής μάθησης σε έναν κοινό τομέα και επωφελούνται αμοιβαία από την ανταλλαγή και τη μάθηση από τις εμπειρίες των άλλων.