e-Učenje

Učni načrt za poslovno modeliranje prehoda v krožno gospodarstvo

ECO-CENT MOOC bo zagotovil dostop do virov za model učnega načrta za krožno gospodarstvo za podjetnike, dostop do programa usposabljanja na delovnem mestu in bo podpiral skupnost praks, ki je bistvena za doseganje inovacijskega ekosistema in “skunk-works” inovacijskih laboratorijev.

Skupnost praks (CoP) je organizirana skupina ljudi, ki sodelujejo v procesu kolektivnega učenja na skupnem področju in imajo vzajemno korist od izmenjave in učenja iz izkušenj drugih.