Inovacijski ekosistemi za podjetnike v krožnem gospodarstvu

Podpora transformacijskemu potencialu poslovnih modelov pri prehodu v modele krožnega gospodarstva, podprtih s cilji družbene, gospodarske in okoljske trajnosti.

eLearning

e-Učenje

ECO-CENT MOOC bo zagotovil dostop do virov za model učnega načrta za krožno gospodarstvo za podjetnike, dostop do programa usposabljanja na delovnem mestu in bo podpiral skupnost praks, ki je bistvena za doseganje inovacijskega ekosistema in “skunk-works” inovacijskih laboratorijev.