O projektu

Pregled

Globalne strategije za vzpostavitev krožnega gospodarstva pogosto spregledajo prispevek manjših, lokalno vodenih podjetij in potrebo po tržno zasnovanih rešitvah, prilagojenih razvijajočemu se gospodarstvu. Proizvodnja in potrošnja večine običajnih poslovnih modelov deluje na način „vzemi, naredi in zavrzi“. To se odraža v veliki večini virov usposabljanja za podjetništvo ali poslovni razvoj.

Za ohranitev dragocenih naravnih virov za prihodnje generacije in ohranitev biotske raznovrstnosti je potrebna aktivna podpora prehodu v krožno gospodarstvo, pri tem pa imata ključno vlogo iVET in cVET (začetno in nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje).

Overview
Project Aim

Cilj projekta

Projekt skuša odgovoriti na potrebe tako izvajalcev začetnega in nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja kot članov poslovne skupnosti. Z zagotovitvijo ciljnega usposabljanja o modelih krožnega gospodarstva za podjetja in za izvajalce poklicnega izobraževanja in usposabljanja podpira njihov stalni strokovni razvoj na tem področju.

Posebni cilji

Cilji so:

  • Okrepitev ponudbe poklicnega izobraževanja in usposabljanja v vsaki regiji, kjer se projekt izvaja, da bo bolj odzivno na potrebe poslovne skupnosti ter jih podpiralo pri njihovem prehodu prevzemanja krožnih poslovnih modelov.
  • Podpora lastnikom podjetij in podjetnikom pri sprejemanju krožnih poslovnih načel in modelov za vzpostavitev ali reformo svojih poslovnih praks.
  •  Vzpostavitev in vzdrževanje lokalnih sinergij med ponudniki PIU in podjetniki z namenom zagotavljanja ohranitve in krepitve inovacij v PIU še dolgo po zaključku projekta.
  • Oblikovanje in predstavitev z dokazi podprtih priporočil oblikovalcem politik, s čimer bosta zagotovljena širša trajnost in prenos modela inovacijskega ekosistema ECO-CENT v druge regije in kontekste.
Specific Objectives
Methodology

Metodologija

ECO-CENT se bo osredotočil na razvoj inivacijskega ekosistema za PIU. Potrebno je razviti več ključnih struktur in okvirov, če želimo, da predlagani ekosistemi ustrezno delujejo in dosežejo potrebne učinke na politiko in soritve na lokalni, nacionalni in transnacionalni ravni. Za uspeh projekta je ključno, da obstaja jasen „raison d’etre“ za upravljanje in vzdrževanje forumov deležnikov, ki jih bo vsak partner vzpostavil v svojem lokalnem okolju. Naloga teh forumov je spodbujanje sodelovanja in interakcije med predstavniki poslovne skupnosti in predstavniki PIU.

Rezultati

  • Učni načrt za poslovno modeliranje prehoda v krožno gospodarstvo 
  • Vzpostavitev “skunk-works” okvira za spodbujanje inovacijskega ekosistema za VET
  • Program usposabljanja na delovnem mestu
  • ECO-CENT MOOC in skupnost praks
  • Strateški document (policy paper)
Outputs

Partnerji

Občina Lousada
Municipality of Lousada

Občina Lousada je institucija lokalne javne uprave. Sledi interesom prebivalstva v teritorialnem prostoru Sveta Lousada. Poslanstvo občine je definiranje usmerjevalnih strategij in usmerjanje občinske politike k trajnostnemu razvoju ter k večji konkurenčnosti na lokalni, regionalni in državni ravni s pomočjo raznolikih ukrepov in programov, ki promovirajo kakovost življenja občanov in zagotavljajo visoke standarde kakovosti soritev.

Univerza v Egejskem morju
University of the Aegean

Univerza v Egejskem morju (University of Aegean) je bila ustanovljena leta 1984 z namenom uvedbe novih pristopov v visokošolskem izobraževanju v Grčiji in po vsem svetu ter spodbujanja regionalnega razvoja. Univerza, ki se nahaja na 6 slikovitih otokih v Egejskem arhipelagu, ponuja edinstveno naravno, kulturno in človeško okolje za sodobne študije v starodavni zibelki znanja.

Univerza je že od začetka soočala z izzivi prevladujoče omejitve akademskih prizadevanj v Grčiji, tako v smislu izobraževalnega pristopa kot v smislu organizacijske strukture. Ti izzivi so se kmalu preoblikovali v prednosti, ki se izražajo v akademskih dosežkih in hitrem razvoju ustanove.

V manj kot tridesetih letih se je Univerza v Egejskem morju razvila v mednarodno, raziskovalno usmerjeno univerzo, ki ponuja 18 dodiplomskih (BA ali BSc) in 40 podiplomskih (MA ali MSc) programov na sodobnih interdisciplinarnih tematskih področjih, kot so okolje, komunikacijski sistemi, kulturna informatika, oblikovanje, prehranske in prehranjevalne znanosti, oblikovanje izobraževanja in mediteranske študije. Poleg tega je vzpostavila združene mednarodne podiplomske programe (tj. biotska raznovrstnost, okoljska politika in upravljanje, evropske integracije) ter združene doktorske programe na številnih tematskih področjih.

Sestavlja jo petih šol in 16 oddelkov, ki ponujajo 17 dodiplomskih (BA ali BSc) in 28 podiplomskih (MA ali MSc) programov na sodobnih interdisciplinarnih tematskih področjih.

Gospodarska zbornica Slovenije
The Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (CCIS)

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je največja neodvisna, prostovoljna povezava gospodarstva v Sloveniji. Ustanovljena je bila leta 1851 in se danes lahko pohvali z več kot 5200 včlanjenimi podjetji različnih velikosti in panog iz vseh slovenskih regij.

Članice GZS prispevajo približno 50% bruto slovenskega BDP-ja in ustvarijo 2/3 prihodkov na tujih trgih. Zbornica ima status representativnega predstavnika gospodarstva in tako sodeluje z vlado pri pripravi zakonodaje in strategij. GZS je članica Ekonomsko-socialnega sveta ter številnih državnih teles in odborov, ki jih podpira z znanjem in izkušnjami. Je podpisnica za več kot 20 panožnih kolektivnih pogodb.

Kot eno izmed združenj delodajalcev zastopa interese svojih članov v odnosih z vlado in sindikati pri ustvarjanju dobrih poslovnih pogojev za gospodarski razvoj.

GZS je članica Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, Združenja evropskih gospodarskih zbornic (Eurochambres) s sedežem v Bruslju ter

članica Mednarodne trgovinske zbornice (ICC) s sedežem v Parizu. Preko Analitike GZS je tudi članica

evropske organizacije A.I.E.C.E. (Association d’Institutes Economiques de Conjoncture Economique) – združenja neodvisnih evropskih inštitucij, ki ocenjujejo in napovedujejo konjunkturo. Posamezne zbornice in združenja dejavnosti so včlanjena v številna mednarodna združenja dejavnosti in druge institucije.

Bolgarsko-romunska gospodarska zbornica
Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry

Bolgarsko-romunska gospodarska zbornica je zasebno združenje podjetij, ki želijo razviti svoje poslovanje v Bolgariji in/ali Romuniji. Zbornica skupaj s svojimi člani in partnerji tvori aktivno platformo za izmenjavo tržnih informacij, poslovnih stikov in izkušenj, usmerjeno k enemu osnovnemu cilju: pomagati strankam pri doseganju trajnostne rasti. Zbornica ponuja celoten paket prilagojenih storitev vsem podjetjem, ki želijo odkrivati, vlagati in/ali izvažati na enega od dveh najhitreje rastočih trgov EU. Zbornica identificira potencialne partnerje, organizira B2B dogodke ter razvija zagovorniške projekte za izboljšanje poslovne klime v obeh državah. Gosti tudi agencijo za mobilnost delovne sile in center za strokovno usposabljanje, ki podjetjem pomaga najti in usposobiti svoje osebje. Člani so podjetja iz Bolgarije, Romunije in drugih evropskih držav. So prednostna skupina strank in uživajo številne ugodnosti. Članstvo podjetjem odpre vrata do ogromnega vira izkušenj in strokovnega znanja, ki sicer ni lahko dostopen. Poslovno skupnost širijo partnerstva, ki jih ustvarjajo skupaj z organizacijami, ki si delijo podobne interese in vrednote.

CARDET (Center za napredek raziskav in razvoja v izobraževalni tehnologiji)
CARDET

CARDET je neodvisna, neprofitna, nevladna organizacija za raziskave in razvoj s sedežem na Cipru, s partnerji po vsem svetu. CARDET je ena vodilnih institucij v evropsko-sredozemski regiji za raziskave in razvoj. Ekipa si prizadeva ponuditi najvišjo kakovost storitev v korist družbe. Organizacija sodeluje z lokalnimi in mednarodnimi organizacijami, javnimi in zasebnimi organi ter v različnih disciplinah pri oblikovanju rešitev za lokalne in globalne izzive v Aziji, Evropi in ZDA. Ekipa CARDET je uspešno zaključila več kot 200 projektov v več kot 40 državah in dosegla več kot milijon ljudi. Več projektov so podprli Evropska komisija, The Commonwealth of Learning, Razvojni program Združenih narodov, USAID, EuropeAid, Microsoft, Google in vlade po vsem svetu.

 

Spectrum Research Centre (Raziskovalni center Spectrum)
Spectrum Research Centre (SRC)

SRC je bil ustanovljen leta 2017, da bi podprl mlade akademike pri izvajanju svojih raziskav. Ustanovljen je bil posebej na željo lokalnih družbenih in akademskih raziskovalcev ter podiplomskih študentov, ki so prepoznali lokalno potrebo po razvoju prostora, kjer je mogoče z lokalnimi akcijami potrditi raziskovalne hipoteze in ugotovitve. SRC je na začetku želel podpreti akademike v vseh njihovih raziskovalnih dejavnostih. Ker pa je podjetje raslo, je zdaj cilj tudi akademikom zagotoviti priložnosti, da svojim raziskavam dajo evropsko perspektivo. SRC črpa iz širokega spektra strokovnega znanja iz različnih, a komplementarnih disciplin, kot so pedagogika in didaktika, načrtovanje izobraževalnih programov, socialna politika, e-učenje, gamifikacija, podjetništvo, antropologija, socialna psihologija, lokalna zgodovina, gerontologija in učenje v zgodnjem otroštvu.

Skills Elevation FHB
Skills Elevation FHB

Skills Elevation FHB je leta 2019 v Nemčiji ustanovila skupina pedagogov, okoljevarstvenikov in akademikov, z namenom zagotavljanja alternativnih izobraževalnih metodologij. FHB si močno prizadeva zagotoviti podporo in izobraževanje marginaliziranim skupinam, zlasti v zvezi z njihovim socialnim, čustvenim in kognitivnim razvojem. FHB se osredotoča na tri glavna področja: razvoj novih pedagoških pristopov, razvoj učnih gradiv za marginalizirane odrasle in izvajanje raziskav socialne psihologije, poslovanja in izobraževanja.