Συντάκτης: wpadmin-eco

Ενημερωτικό δελτίο #4

Σε αυτό το ειδικό (και τελευταίο) τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου του ECO-CENT θα παραλείψουμε τις φιοριτούρες και θα βουτήξουμε κατευθείαν στα κοσμήματα των επιτευγμάτων! Είμαστε ενθουσιασμένοι που σας παρουσιάζουμε τους βασικούς πόρους και τα εργαλεία του έργου για τις επιχειρήσεις και τους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την υποστήριξη της κυκλικής μετάβασης της Ευρώπης, τα οποία είναι πλέον πλήρως και ελεύθερα διαθέσιμα για όλους!

Λήψη ενημερωτικού δελτίου

Ενημερωτικό δελτίο #2

Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και όλοι μας πρέπει να αναλάβουμε επειγόντως δράση για να την μετριάσουμε και να υποστηρίξουμε τη μετάβαση στη βιωσιμότητα!

Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο τους τελευταίους μήνες ήμασταν πολύ απασχολημένοι με ορισμένες σημαντικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του έργου ECO-CENT, το οποίο συμβάλλει στη γεφύρωση των κενών μεταξύ των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των επιχειρήσεων και διευκολύνει τη συμβολή και των δύο μερών στην πράσινη μετάβαση της Ευρώπης.

Λήψη ενημερωτικού δελτίου

Ενημερωτικό δελτίο #1

Η μετάβαση από τα παραδοσιακά γραμμικά μοντέλα κατανάλωσης σε πιο βιώσιμες πρακτικές προσφέρει ανυπολόγιστες ευκαιρίες τόσο για νέες όσο και για υφιστάμενες επιχειρήσεις στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Οι πιθανές προκλήσεις και τα οφέλη που συνδέονται με τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία έχουν δώσει έμφαση στην καινοτομία ως βασικό μοχλό για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Στον τομέα της εκπαίδευσης, η καινοτομία αναγνωρίζεται γενικά ως κρίσιμη για τη συνεχή βελτίωση του τομέα, αλλά δεν αποτελεί ακόμη συστηματικά μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης πολιτικής. Η κατάσταση είναι παρόμοια για τα συστήματα και τις υπηρεσίες ΕΕΚ, τα οποία πρέπει να αναπτύξουν μια κουλτούρα καινοτομίας και δημιουργικότητας, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των αναδυόμενων τάσεων, όπως η κυκλική οικονομία.

Λήψη ενημερωτικού δελτίου